Att anlägga en brygga!
Det är första etappen till ett återuppbyggt kallbadhus här i Ystad - och ska leda ut till själva huset.

Grunden är redan lagd - den befintliga piren som utgår från Marinan i småbåtshamnen. På denna pir bygger vi den 125 m långa bryggan med en trappa längst ut, ner i vattnet åt väster.

Plankorna är sålda.
Det behövdes 625 plankor och dessa plankor såldes till priset av 1000 kr./planka, inklusive eget NAMN infräst i plankan, så att alla i framtiden kan se vilka vi var som tillsammans påbörjade detta bygge.


Man kunde köpa sin planka hos:
Hans-Anders Bygg
Ostkällaren på Stortorget
"Plankkiosken" på Stortorget


och Ystads Allehanda redovisade kontinuerligt plankbarometern som berättade vilka som hade köpt sin planka.

Succé när bryggan invigdes på
nyårsdagen 2010
Vårt mål var att inviga bryggan under våren 2007. När man utmanar havets krafter får man dock räkna med att det inte alltid går som man har tänkt sig.Efter många turer och en del uppförsbackar kom då äntligen dagen då bryggan låg på plats - närmare 1 000 personer kunde på nyårsdagen 2010 glädjas åt möjligheten att komma ytterligare 125 m ut i havsbandet

Bryggans utsmyckning
Det var 625 (eller fler, då det oftast är mer än en person bakom en planka) privatpersoner som bidrog till själva bryggan. Bänkarna och belysningen har vi bjudit in olika företag och organisationer att bekosta som ett sätt att profilera sig och sitt engagemang för bryggan och ett framtida kallbadhus.

Bryggan som samlingsplats
Bryggan är öppen för allmänheten, men om man vill går det bra att abonnera hela bryggan för speciella ändamål - bröllop, dans eller andra liknande sammankomster - tag kontakt med oss genom att skicka e-post till post@ystadskallbadhus.se


post@ystadskallbadhus.se