Det var så här det började en gång!

På denna sida kan du läsa en kort resumé om hur det hela började,
när medlemmarna i Klubb DCXI födde idén.
Klubb DCXI (namnet är de romerska siffrorna för 611,
vilket var den sammanlagda åldern på medlemmarna när klubben bildades)
är en friskvårdande sammanslutning av herrar mellan 35 och 63.
Vid sina sammankomster diskuterade fram ett förslag till ett nytt kallbadhus i Ystad.
I oktober 2003 lämnade man in ett medborgarförslag i frågan
och drev den fram till bildandet av föreningen Ystads Kallbadhus.


Kallbadhuset i Ystad 1867

 

 


Ystads Badliv 1867

"Mången opasslighet skulle häfvas och mången sjukdom förekommas, om man när som helst hade tillgång till ett välgörande bad. Men en sådan tillgång saknas här helt och hållet, då man undantager de kalla hafvsbaden, som under den varmare årstiden kunna begagnas. Det är icke allenast tänkbart utan äfven utförbart att afhjelpa detta kännbara behof af en badinrättning, hvaraf bland de skånska städerna Ystad endast torde vara i saknad.
Att arrangera bad i egna hem är under de flesta omständigheter för kostbart samt underkastadt många och stora olägenheter. För flera familjer är det alldeles omöjligt. Medan vi äro inne på det våta elementet, så tillåta vi oss framhålla ännu en sak af icke obetydlig vigt.

De förra somrarna hafva vi haft 5-6 mindre badhus öppna i sjön, vilka alla under gynnsam väderlek varit upptagna från morgon till afton och hvid flera tillfällen funnits otillräckliga. Vi veta att 3 af dessa under Januari-stormarne lösrycktes och gingo till sjöss. Vi antaga att dessas egare ej ämnar uppföra några nya byggnader i dessas ställe.

Om förhållandet är sådant som vi antaga, så är just nu tiden inne för ett bolag eller för den enskilda företagsamheten att genast gå i befattning med uppbyggandet av ett komfortabelt badhus i större skala, förlagt på lämpligt djup samt försedt med sk badsump för icke simkunnige personer och simelever samt öfvrigt konstrueradt i likhet med något erkänt badhus, afsedt för den manliga personalen, skulle utan tvifvel flitigt besökas, hitlocka dugliga simlärare och dymedelst lemna en ej ringa afkastning".

Lars Magnus Strömstedts välkomsthälsning till varmbadhusets tillblivelse den 15 februari 1867

* * *


Ystads Badliv 2003

Bastubadandet är livaktigt i kommunen, och vi är många som saknar att Ystad, med sitt havsnära läge inte längre har sitt Kallbadhus, med en herr och damavdelning, ett kafé och en vedeldad bastu med havsutsikt.

I linje med att utveckla hamnområdet och skapa större attraktionskraft i centrala Ystad, icke minst för åretruntboende, föreslår vi: Bygg upp Ystads Kallbadhus igen!

Om Ystads Kommun, Ledning och Utveckling ser positivt på förslaget och finner det lämpligt, föreslår vi skyndsamt bildandet av en arbetsgrupp som också bör rekrytera människor och kompetens från Ystads förenings och näringsliv

Och med inspiration av texten bredvid från 1867, tillägger vi …
att just nu är tiden inne för ett bolag, en förening, att i samarbete med Ystads Kommun genast gå i befattning med uppbyggandet av ett komfortabelt badhus med vedeldad bastu, restaurang/kafé och havsutsikt, som är konstruerat i likhet med andra erkända badhus t ex Bjärreds och Varbergs. ...detta skulle utan tvivel flitigt besökas, hitlocka dugliga simlärare och dymedelst lämna en ej ringa avkastning.

Vidareutveckling av ett Medborgarförslag från Klubb DCXI Ystad i oktober 2003.

* * *


Meborgarförslaget blev startskottet!
Efter att medborgarförslaget blivit behandlat på ett fullmäktige möte och där rönt ett mycket positivt bemötande jobbade vi vidare på att utveckla våra planer under våren 2004.

Sparbankens Syds Stiftelse
bidrar med 50 000:-
till projekteringskostnader!


Den 2 november 2004 hämtade vi ut det stipendium som Sparbanken tilldelade oss för projekteringskostnader för ett Kallbadhus i Ystad. Detta innebar att Ystads f d stadsarkitekt, Claes B Persson, nu kunde sätta igång med planskisser på hur ett Kallbadhus skulle kunna se ut.

 

100-årsminnet av det gamla Kallbadhuset blev startskott för det nya!


På nyårsafton 2004 samlades ett 50-tal personer, för att dels fira att det var precis 100 år sedan det gamla Kallbadhuset togs av stormarna, och dels för att som en symbolisk ceremoni fästa 1:a plankan till det nya Kallbadhuset vid piren som löper ut vid Marinan i småbåtshamnen.


Nu har planerna på ett nytt Kallbadhus i Ystad kommit så långt, att det är dags att skapa en särskild organisation för detta syfte. Om detta blev vi övertygade efter det lyckade forum vi arrangerade på Ystad Teaters café den 20 februari 2005. Ett 75-tal personer kom och fick se och höra våra visioner och förslag.

Här presenterades de skisser, kostnadsberäkningar mm som Ystads förre stadsarkitekt Claes B Persson har arbetat fram. Inledningsvis gav journalisten Gunilla Bergdahl, som representant för Ribersborgs Kallbadhus i Malmö, en inspirerande bild av kallbadandets livgivande verkan.På mötet tecknade sig 50 % av de församlade för ett engagemang.

Bildandet av organisationen Ystads Kallbadhus
Den 22 mars samlades ett 70-tal personer på Biografteatern Scala för att bilda organisationen Ystads Kallbadhus. På mötet presenterades en plan, en budget och ett organisationsförslag. Föreningen bildades och en styrelse valdes.Nyårsdoppet
Bland de olika aktiviteter, föreningen har tagit sig an längs vägen för att nå sina visioner, har nog arrangerandet av Nyårsdoppet kommit att bli det som har rönt mest uppmärksamhet och är numera en återkommande aktivitet - man kan säga att "året i Ystad börjar med Nyårsdoppet och slutar med fyrverkerierna på Hamnplan under nyårsafton"


NYÅRSDOPPET 2013 - folkfesten fortsätter, men det gjorde också ruskvädret!
Med förbättrade omklädningsutrymmen, flera bastuvagnar försökte vi i år att passera 100-strecket på antalet badande men vädret stod oss inte riktigt bi. Vi tangerade dock nästan tidagare rekord med årets 85 badande. I vattnet var det 5 grader, vilket i detta sammanhang får betraktas som varmt. I år hade vi en krympande publik på knappt 400 som hade dragit sig ner till stranden för beskåda de modiga/galna badarna.

Inne på Marinans restaurang serverades det nyårslunch och för de mindre hungriga fanns det grillad korv utanför att mätta sig med.

Bryggfesten 2014 - en delvis blöt succé!

Drygt 50 medlemmar trotsade väderprognoserna
och bänkade sig vid det dukade långbordet. Marinan serverade en utsökt middag som avnjöts i den vindstilla augustiskymningen där till och med solen bröt igenom med några strålar.

Lagom till kaffet började det droppa så smått, men alla gäster var väl förberedda och lät sig inte störas.

När dansen började då började också regnet att utmana festdeltagarna, men en majoritet av deltagarna betvingade regnet i en slags "tvärtom-regndans" och höll ut till framåt 23-tiden.

- "Vilken kul fest och vilka roliga människor", var mångas kommentar efteråt, - "Detta måste vi göra om".


post@ystadskallbadhus.se