Föreningen Ystads Kallbadhus
c/o Eva Olsson
Västra Vallgatan 42,
271 35 YSTAD

Bankgiro nr: 5867 - 9028
Sparbanken Syd
post@ystadskallbadhus.se

Styrelse

Ordf.
v.ordf.
sekr.
kassör
 

Susanne Keyser
Lars-Christer Karlsson
Lars Persson
Eva Olsson

övriga ledamöter:
   

Percy Gustavsson
ULf Widemark
KåGe Jönsson
Per-Uno Alm
vakant - fyllnadsval


Arbetsgrupper:
PROJEKTERING/BYGGNATION

Kontaktperson: Percy Gustafsson
percy.gustavsson@bilbengtsson.se tel. 0703-38 85 59

FÖRENINGSAKTIVITETER

Kontaktperson: Tore Vigård tel. 0730-89 63 87
Per-Erik Nilsson tel. 0705-11 71 41

 
post@ystadskallbadhus.se