Frågor och försök till svar angående Ystads Kallbadhus


1. Varför vill vi bygga ett kallbadhus?

För att skapa ytterligare en hälsobefrämjande och social mötesplats centralt nära stadslivet och inte minst för Ystads åretruntboende invånare. Dessutom är den ekonomiska vinsten ur ett hälsoperspektiv en klart viktig aspekt, speciellt då vi står inför en ökande andel åldringar i befolkningsstrukturen. För att befrämja balneologin (= vattnets läkande och helande kraft) och den friskvård bad är. För att skänka Ystad ytterligare attraktion. Ett kallbadhus kan bli den magnet som gör att sjöfarare, kommungrannar, turister och andra besöker, stannar längre och flyttar hit. Ett kallbadhus väcker dessutom uppmärksamhet, vilket bidrar till att öka tillväxten. F ö diskuterar flera kommuner f n samma ide som oss, bl.a. Trelleborg, Höganäs, Karlshamn, Strömstad och Stockholm .


2. Varför ska Kallbadhuset ligga just i småbåtshamnen?

Dagens livsföring innebär en hög puls och ett högt tempo för många. Ett kallbadhus i småbåtshamnen blir en motvikt till detta. Dessutom lättillgängligt. Man behöver inte planera eller ta flera timmar i anspråk för ett dopp, en stunds andrum och samvaro. Närheten till centrum och Pågatågsstationen gör också att ett kallbadande lätt kan kombineras med restaurangbesök och shopping, samt att de "kranskommunala" innevånarna enkelt kan ta sig till kallbadhuset. Vi bör verka för att en busshållplats läggs nära anläggningen. Kallbadhuset är nu inritat i Ystads Kommuns fördjupade översiktsplan för hamnen


3. Det finns ju bastu på Fritidsbadet. Borde inte anläggningen ligga i anslutning till
Saltsjöbaden i Sandskogen eller bastuklubben Isbjörnarnas lokaler
?

Nej. Lättillgängligheten går förlorad. Sandskogen och Saltsjöbaden är ett säsongsområde 2-3 månader per år. Saltsjöbaden har nu ett eget SPA. Att vid sidan om den anläggningen bygga ett kallbadhus vore att överetablera och skulle undergräva de förhoppningar man har på SPAanläggningen? Föreningen Isbjörnarnas verksamhet kan fortsätta såsom den är. Deras verksamhet är också numera kopplat till Saltsjöbaden och kompletterar deras SPA. Fritidsbadets bastu är välbesökt och fyller sin funktion. Ett kallbadhus är en annan verksamhet och fyller andra behov som möjligheten till havsbad året om, till lugn och avslappning samtidigt som den uppfyller kravet på närhet."


4. Ystad saknar ishall. Vid Saltsjöbaden har man byggt en SPÅ-anläggning. Det ska satsas på Österportshallen. Är inte detta att gå för långt?

Idén vi presenterat har aldrig haft som utgångspunkt att den enbart ska finansieras av Ystad kommuns skattemedel. Så länge skola, vård och omsorg är underfinansierat bör skattemedel först och främst användas till det. En preliminär ekonomisk uppdelning av finansieringen skulle kunna vara att kommunen bidrar med 25% och närings- och privatliv med resterande 75%. Om det är "att gå för långt?" Det får det framväxande intresset och förundersökningar visa. Vi bör så långt det är möjligt skaffa oss alla referenser. Göra research hos andra kommuner. Göra marknadsanalyser och riskbedömningar. Vi ska under hela projektets gång hålla i minnet hur v e r k s a m h e t e n vi planerar för, ska fungera. Vad händer när kallbadhuset väl står där och den dagliga driften ska betala sig? Det är på sätt och vis en "ny kultur" vi ska få Ystadsborna och folk här i kring att anamma. Frågan är hur vi lanserar denna "nya kultur" i Ystad? Hur vi helt enkelt får folk att börja bada och använda kallbadhuset? Här får alla sidokvalitéer betydelse; Kaféet, mötesmöjligheterna, en vinterträdgård och de balneologiska inslagen i kallbadhuset.


5. Är det inte dumt att bygga ett kallbadhus där stormen en gång tog det förra?

Då, vid 1800-talets mitt, byggde man huvudsakligen med handkraft. Dagens byggteknik har andra förutsättningar. Dock, bör klimatförändringar och de senaste årens naturkatastrofer mana oss till försiktighet. Hellre överdimensionerat än tvärtom. Just stormdagarna kan det ju vara extra häftigt att besöka kallbadhuset, och då ska det inte finnas en tvekan om att man sitter säkert i bastun. Utöver eller oavsett vad byggnormer av i dag menar är tillräckligt, bör det planeras för en "banan" av sten, dvs ett värn (med dränerande kanaler för friskt genomströmmande vatten) ytterst framför anläggningen, som effektivt bryter ner de starka sjöar vi sett prov på. Obs! Ribersborgs Kallbadhus har en stenbarriär. Bjärreds Kallbadhus fick skador under senaste stormen. Bägge ligger i det förhållandevis lugnare Öresund


6. Vilka kontakter har tagits?

Samtal förs med Ystads Kommun, näringslivet och föreningslivet


7. När ska det vara öppet? Dagtid, kvällstid?

Här får man prova sig fram. Härma t ex Bjärred som har öppet 06-22.00. Med medlemsnyckel och medlemsorganiserat ansvar för bad-delen ökar möjligheterna för öppethållande.


8. Hur ska anläggningen skötas?

Det kommer ju an på i vilken form verksamhetens bedrivs. I Bjärreds och på Ribersborgs Kallbadhus sköter Kaféarrendatorn den dagliga skötseln av anläggningen. På andra håll är det föreningar typ Korpen. I aktiebolagets form blir det anställd personal.


9. Är detta inte ännu en lekstuga för gubbar som inte har annat för sig?

Lekstuga - Ja! För gubbar - Nej! kallbadhuset kommer också att ha en damavdelning! F ö finns det alldeles för få offentliga lekytor för vuxna i kommunen.


10. Hur är det med utsikt ifrån Kaféet?

Fantastisk.


11. Tio miljoner exkl. moms är mycket pengar. Hur ska det finansieras?

Framför allt med pengar som de intresserade antingen själva investerar eller får andra generösa företag och personer att investera. När denna summa uppgår till ungefär 30-40 % av den totala byggkostnaden, och vi har en trovärdig driftsbudget, lånar vi resten i banken. Allt är relativt.

Vi kanske kan knyta en eller flera starka intressenter till projektet? Övrig finansiering kan ske via andels- och årskortsförsäljning? Även stöd från stiftelser och fonder söks.

Etappindelning med delmål:

ETAPP I
Trygga finansieringen för samt bygga bryggan på den befintliga piren.

ETAPP II

Trygga finansieringen för samt bygga själva kallbadhuset.

Under denna väg kommer diskussioner om det slutgiltiga utseendet, material, färger och utformning av detaljer att vara både självklara och nödvändiga.


12. I vilken form ska kallbadhuset drivas? Aktiebolag, Ideell förening, stiftelse, ekonomisk förening?

Får bli en uppgift att undersöka och bestämmas före och under ETAPP II. De som har initiativet i finansieringen, dvs. de som plockar fram de största plånböckerna, har antagligen förslag på hur de vill att verksamheten ska konstituera sig.


13. Vad säger brandmyndigheterna? Placering av vedkaminer?

Finns klara direktiv vilka är beaktade i Claes B Perssons skiss.


14. Hur ska leveranser till och från kallbadhuset fungera? Ved, handdukar, sanitetsmateriel, mat, sopor, tomglas osv.

Med en fyrhjulsdriven liten traktor med släp och/eller med en liten fraktbåt.


15. Strategi för att hålla grytan kokande:

Väl underbyggd research, jämförelser, fakta, entusiasmerande och fräscha positiva visioner, kan vara en del av receptet. Vi bör rådgöra och lära av marknadsförare, marknadsanalytiker och andra kallbadhusprojekt samt utveckla en effektiv lobbyverksamhet"16. Ska barn ha tillträde till kallbadhuset? Åldersgräns?


Kallbadet i sig, det skiftande vattendjupet, varma bastukaminer och den ro som förknippas med nyttjandet av ett kallbadhus, är risker och faktorer som inte självklart inbjuder till att vi ska annonsera "för barn". Om det ska bli barn & familjebad, gemensamhetsbad, särskilda tider, förstärkt tillsyn osv. är självklara diskussionspunkter när väl kallbadhuset står där.


Tillbaka till förstasidan

 
post@ystadskallbadhus.se