Finansieringen
Vi menar inte att projektet ska drivas som ett kommunalt skattefinansierat bygge, utan med en samverkande finansiering som bygger på det engagemang idén förmår att skapa hos olika aktörer i kommunen -
som näringslivet, föreningslivet och privathushållen.
På det viset kan Ystads Kalbadhus bli en angelägenhet för det breda folklagret i kommunen.


Visionen

Utgångspunkten för våra planer att Ystad ska få ett Kallbadhus är, dels att det finns en tradition av kallbadande här i staden, och dels att det svarar väl mot de visioner som kommunen uttrycker i sina planer för Ystads framtid.

Här talar man om fyra begrepp som ska bilda plattform för den livskvalité som utvecklingen i Ystad ska grundas på

- .
Närhet, Kultur, Miljö och Kvalitét.

Vi menar, att centralt beläget Kallbadhus, som är öppet hela året, på mycket välfunnet sätt knyter an till dessa fyra begrepp och deras ambition.


Hittills har dessa planer sanktionerats av Sparbanken Syd med ett projekteringsbidrag på 50 000 kr som har möjliggjort förre stadsarkitekten Claes B. Perssons ritningsförslag till ett nytt Kallbadhus. Dessutom har banken givit ett bidrag på 300 000 kr till hjälp mot fördyrade byggkostnader som uppstod då bryggans byggstart 2007 blev uppskjuten.

Förutom Claes B Perssons förslag har även Elinor Håkansson gjort ett examensarbete på hur ett kallbadhus i Ystad skulle kunna se ut

Vidare har Ystads Allehanda visat ett stort engagemang när man har bistått oss med en bilaga om kallbadhuset, som följde med tidningen i oktober 2005, samt i vår annonsering av barometern över sålda plankor som återkommande fanns i tidningen under försäljningen


post@ystadskallbadhus.se