Kallelse

Härmed kallas du till årsmöte med Föreningen Ystads Kallbadhus.

Måndagen den 25 mars kl. 18.30 hos Eva på Herbasensia, Lilla Norregatan 17 i Ystad.

Handlingar finns tillgängliga hos ordförande en vecka före årsmötet.

Varmt Välkommen

Styrelsen FYK