Välkommen att fira Valborg med oss!


18.00 Fudge underhåller. Korvgrillning

18.55 Tal till våren av föreningens ordförande Susanne Keyser

19.00 Bålet tänds. Grevlunda Manskör hälsar våren med sång